E.H.B.O. cursus te Oss
E.H.B.O. kan levens redden
Oranje Kruis
E.H.B.O. vereniging St. Johannes de Deo te Oss
 
HOME CURSUS/VERVOLGLESSEN BESTUUR CONTRIBUTIE LEDENVERGADERING CONTACT & ROUTE

Inschrijven voor de E.H.B.O. cursus:

Telefoon: 0412 62 30 39
Email: info@ehbooss.nl

Welkom op de website van E.H.B.O. vereniging
St. Johannes de Deo te Oss

Het belang van de E.H.B.O. cursus in Oss

Als iemand plotseling in elkaar zakt, weet u dan wat u moet doen? Als iemand zich verslikt, een arm breekt, een bloeding krijgt, weet u dan hoe u het beste kunt helpen? Wanneer er voor uw ogen een ongeval plaatsvindt, weet u dan wat u wel en absoluut niet moet doen?

De E.H.B.O. vereniging St. Johannes de Deo te Oss leidt cursisten op adequaat te reageren en op de juiste manier hulp te verrichten bij ongelukken en calamiteiten. Aan de hand van het Oranje Kruis Boekje worden beginnende cursisten opgeleid voor het officiŽle Diploma Eerste Hulp. In principe worden de beginnerscursussen gehouden van september tot en met februari.

In de vervolglessen worden cursisten in staat gesteld de opgedane kennis door herhaling nog meer eigen te maken en up to date te blijven met nieuwe ontwikkelingen.

Woord van de voorzitter

Beste EHBO-ers,
Na een jaar van werken en trainen is het ook als EHBO-er goed om even afstand te nemen: geen oefenavonden, geen herhalingen. Toch blijven we alert want het zit in onze aard om een helpende hand te bieden in bedreigende situaties.
Voor veel mensen ongezien -maar daarmee niet minder aanwezig- vormen we een beschermend pantser dat in voorkomende gevallen de eerste nood kan lenigen.
In het nieuwe seizoen gaan we opnieuw op herhaling, onder leiding van twee nieuwe instructeurs die beurtelings de avonden zullen verzorgen.
Misschien is de start van een nieuw seizoen ook aanleiding om je aan te melden op
www.aed-alert.nl om in je woon- of werkomgeving snel bereikbaar te zijn in geval van nood: warm aanbevolen!
Mede namens de andere bestuursleden wens ik u allen een mooie zomertijd toe en een succesvolle jaargang 2015-2016!

Ronald Groeneboer, voorzitter.

TIP
Als u een aanvullende ziektekostenverzekering hebt is het mogelijk dat u de contributie kunt declareren, zelfs met terugwerkende kracht ! Dit is per verzekering verschillend, vraag het even na.

Mededelingen uit de ALV

Leden, die een herhalingsles missen, moeten vooraf met mevrouw Abrahams overleggen. Men is bij ons lid, dus men volgt bij ons de herhalingslessen.